• گوش و حلق و بینی
  •      
  • روانپزشک
  • داخلی و گوارش
  • مغز و اعصاب
  • اطفال
  • مشاور تغذیه و پوست
  • فیزیوتراپ
  • چشم پزشکی
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
10:00
11:00
هادی صمیمی اردستانی

جراح گوش و حلق و بینی و قاعده جمجمه

(10 - 13) ساعت


دکتر جلال مهدی زاده
جلال مهدی زاده

جراح گوش و حلق و بینی و پلاستیک بینی

(9 - 13) ساعت


11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
دکتر ابراهیم کریمی
ابراهیم کریمی

متخصص گوش و حلق و بینی

(15 - 20) ساعت


گیلدا گیوه چی
گیلدا گیوه چی

جراح گوش و حلق و بینی و زیبایی

(16 - 19) ساعت


دکتر رضا بدیعی
رضا بدیعی

فوق تخصص گوش و حلق و بینی

(17 - 20) ساعت


16:00
17:00
مجتبی محمدی اردهالی

جراح گوش و حلق و بینی و پلاستیک صورت و گوش

(16 - 20) ساعت

هادی صمیمی اردستانی

جراح گوش و حلق و بینی و قاعده جمجمه

(16 - 20) ساعت

شیما ارسطو

فوق تخصص گوش و حلق و بینی و سینوس

(17 - 20) ساعت

گیلدا گیوه چی
گیلدا گیوه چی

جراح گوش و حلق و بینی و زیبایی

(16 - 19) ساعت


دکتر مجتبی محمدی اردهالی
مجتبی محمدی اردهالی

جراح گوش و حلق و بینی و پلاستیک صورت و گوش

(16 - 20) ساعت


دکتر شیما ارسطو
شیما ارسطو

فوق تخصص گوش و حلق و بینی و سینوس

(17 - 20) ساعت


دکتر رضا بدیعی
رضا بدیعی

فوق تخصص گوش و حلق و بینی و سینوس

(17 - 20) ساعت


هادی صمیمی اردستانی

جراح گوش و حلق و بینی و قاعده جمجمه

(16 - 20) ساعت


17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20،00
21،00
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
16:00
17:00
مهدی صمیمی اردستانی

روانپزشک

مهدی صمیمی اردستانی

روانپزشک

مهدی صمیمی اردستانی

روانپزشک

مهدی صمیمی اردستانی

روانپزشک

17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20،00
21،00
21،00
22،00
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
10:00
11:00
دکتر علیرضا پیمانفر
علیرضا پیمانفر

فوق تخصص داخلی و گوارش

(10 - 12) ساعت


11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
دکتر حمیدرضا وزیری
حمیدرضا وزیری

متخصص داخلی و گوارش

(16 - 20) ساعت


17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20،00
21،00
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
11:00
12:00
دکتر فاطمه دهقان
فاطمه دهقان

متخصص مغز و اعصاب

(11 - 13) ساعت


12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
دکتر موسی رضا انبارلویی
موسی رضا انبارلویی

فوق تخصص مغز و اعصاب

(16 - 20) ساعت


17:00
18:00
دکتر الهام ساعدی
الهام ساعدی

متخصص مغز و اعصاب

(17 - 20) ساعت


دکتر موسی رضا انبارلویی
موسی رضا انبارلویی

فوق تخصص مغز و اعصاب

(16 - 20) ساعت


18:00
19:00
دکتر فاطمه دهقان
فاطمه دهقان

متخصص مغز و اعصاب

دکتر الهام ساعدی
الهام ساعدی

متخصص مغز و اعصاب

(18 - 20) ساعت


19:00
20:00
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
10:00
11:00
دکتر شهره رمزی
شهره رمزی

متخصص اطفال

(10 - 12) ساعت


دکتر الهه عبدی
شهره رمزی

متخصص اطفال

(10 - 12) ساعت


دکتر شهره رمزی
شهره رمزی

متخصص اطفال

(10 - 12) ساعت


11:00
12:00
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
10:00
11:00
دکتر میترا مهردادی
میترا مهردادی

مشاور تغذیه و پوست

(10 - 14) ساعت


دکتر میترا مهردادی
میترا مهردادی

مشاور تغذیه و پوست

(10 - 14) ساعت


11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20،00
21،00
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
16:00
17:00
دکتر آتوسا مصطفوی
شهرام محقق

متخصص قلب و عروق

(16 - 20) ساعت


17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
10:00
11:00
دکتر الهه عبدی
الهه عبدی

متخصص چشم

(10 - 12) ساعت


11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20،00
21،00